Adhesio

Why adherer


Online membership

Import a pagar: 35€ ( + 8€ facultatiu si desitgeu estar abonat a Plaque Tournante, el butlletí de la FFMF) 

Atenció, les renovacions de quotes, conforme els estatuts, han d'estar pagades imperativament a la data de l'Assemblea General del Cercle du Zéro, sota pena de baixa i supressió del llistat

Les informacions subministrades son tractades informàticament i estan destinades al funcionament de l'associació. En cap cas seran comunicades fora de l'associació. En aplicació de l'article 34 de la Llei del 6 de gener 1978, teniu dret a l'accés i a la rectificació de les informacions que us concerneixen.

Gestor de registre  : Georges Deferrieux : 

12, bis rue Dublineau   F37000 TOURS

(33)6 41 87 77 71 

g.deferrieux@gmail.com