Adhesió

Motius per adherir-s'hi


  • Per rebre el Butlletí (3 a l'any) i «Entrevoie» (cada mes)  ....    està aquí
  • Per tenir accés a la "Boutique en ligne"         està aquí
  • Per poder-se beneficiar de les compres en grup      està aquí
  • Per beneficiar-se de models especials fabricats per als membres      està aquí
  • La força d'una associació resideix en el grup

L'adhesió (35 €) es pot fer en línia, el pagament es pot fer per transferència.

Atenció si ja sou associat, la renovació de la quota s'ha de fer abans de l'Assemblea General , és a dir de març del 2024

Condicions especials per a les inscripcions a partir del mes de setembre : poseu-vos en contacte amb nosaltres

Import a pagar : 35€ ( + 8€ facultatiu si desitgeu estar abonat a Plaque Tournante, el butlletí de la FFMF) 

Atenció, les renovacions de quotes, conforme els estatuts, han d'estar pagades imperativament a la data de l'Assemblea General del Cercle du Zéro, sota pena de baixa i supressió del llistat

Les informacions subministrades son tractades informàticament i estan destinades al funcionament de l'associació. En cap cas seran comunicades fora de l'associació. En aplicació de l'article 34 de la Llei del 6 de gener 1978, teniu dret a l'accés i a la rectificació de les informacions que us concerneixen.

Gestor de registre  : Georges Deferrieux 

12, bis rue Dublineau   F37000 TOURS

(33)6 41 87 77 71 

g.deferrieux@gmail.com